O nama

O nama Agencija FAVORIT je osnovana 01. Oktobra 1992. godine.

Osnovna delatnost agencije je posredovanje u prometu svih vrsta nepokretnosti (stanova, kuæa, vila, lokala, poslovnih zgrada, placeva, zemljišta...), sto predstavlja skup savesnih i struènih radnji u funkciji zaštite interesa svih klijenata uz postovanje najvažnijih principa našeg poslovanja - voðenje raèuna o pravnoj sigurnosti i diskreciji naših klijenata.

Naš struèni tim èine profesionalci èije dugogodišnje iskustvo i znanje omoguæavaju da agencija uspešno posluje na tržištu nekretnina preko 20 godina. Poslovnost u radu i uvažavanje želja klijenata su osnovna naèela na kojima se zasniva uspeh u poslovanju agencije, a veliki broj klijenata je samo potvrda kvaliteta i uspešnog rada.

Pravna sigurnost, osnovna i prepoznatljiva karakteristika našeg poslovanja kao i diskrecija i garancija su dokaz našeg dugog trajanja i našeg uspešnog poslovanja u svetu nekretnina.

Naša ponuda nekretnina se ažurira svakog dana, a naši zaposleni æe vam pomoæi da na najlakši i najbrži naèin pronaðete nekretninu koja vam odgovara (prikupljanje zahteva za prodaju i kupovinu nekretnina, procena vrednosti svake nekretnine, prezentovanje aktuelnih nekretnina, oglašavanje u razlièitim medijima, dnevna i nedeljna štampa, specijalizovani oglasnici, TV, internet, razgledanje nepokretnosti na terenu, pronalaženje kupaca i poslovno pregovaranje, advokatska kontrola pravovaljanosti dokumentacije svake nepokretnosti, davanje pravnih saveta i pružanje pravnih usluga, izrada kupoprodajnih ugovora).

Agencija za promet nekretnina Favorit ima tim strucnih lica koji zajedno donose zapažene uspehe.

Zahvaljujuæi striktnoj pravnoj kontroli, maksimalnoj proveri dokumentacije i kvalitetno uraðenim Ugovorima, «Favorit» nekretnine do danas nisu imale nijedan sudski spor.

Visok stepen profesionalizma, predanost poslu, znacajan broj zadovoljnih klijenata, najbolja su reklama i preporuka i na takav nacin istakli su našu firmu na tržištu nekretnina kao veoma pouzdanog partnera svakoj porodici, pojedincu ili preduzeæu koji se odluèi da prodaje ili kupuje nekretninu.

Favorit nudi: - prodaju stanova, kuca i poslovnih prostora na teritoriji Beograda i sire sa proverenom i urednom dokumentacijom - lokacije za izgradnju stambenih i poslovnih objekata - vece komplekse zemljista u okolini Beograda - zemljista za specificne namene - stanove u zakup Na kraju, zelimo da pomenemo da Favort uspesno radi i sa nepokretnostima u zemljama u regionu.

Ocekujemo Vas ... Srdaèan pozdrav

Agencija Favorit